Certyfikaty

 

zobacz certyfikat

Nasza firma otrzymała Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego nr PL-EKO-06001916/17/01
nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

Jednostka Certyfikująca PNG posiada akredytację PCA oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia procesu certyfikacji rolnictwa ekologicznego we wszystkich możliwych specjalizacjach.

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska,
dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.

Produkcja ekologiczna oznacza stosowanie metody produkcji zgodnej z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych” na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

Więcej informacji na stronie: certyfikacja.co