Jaja standardowe

Jaja Super cena 10M

Hodowla w tym systemie polega na trzymaniu kur we wzbogaconych klatkach wyposażonych w  poidła, gniazdo, ściółkę, żłób oraz przyrządy do skracania pazurów. Klatka musi zapewniać kurce co najmniej 750 cm2 powierzchni do swobodnego przemieszczania. Jaja znoszone  w takim systemie maja również zwiększony poziom higieny. Taki chów kur wzmaga ich bezpieczeństwo i umożliwia dostarczanie im odpowiedniej ilości wysokiej jakości paszy.

Nasza oferta