Tytuł projektu:

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA CZACHOROWSKI POLSKA SP. Z O.O.

Cel projektu:

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Beneficjent:

CZACHOROWSKI POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością


 


Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Czachorowski realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem
„Promocja produktów PH Czachorowski na targach i misjach międzynarodowych”